Idea

O Programie „Stop Imitacjom”.

Idea, jaka nam przyświeca, to zrzeszenie wokół siebie przedsiębiorców, których łączą wspólne cele, takie jak m.in. zdobycie zaufania Klientów i wyeliminowanie z rynku nieuczciwych sprzedawców oraz producentów – oszustów.

Nasza działalność ma służyć zarówno sprzedawcom jak i Klientom. Ma chronić i wyróżniać oryginalne marki.
Z własnego doświadczenia wiemy, że marka, która odnosi sukcesy jest atrakcyjna dla konsumentów, właśnie dlatego bywa także wykorzystywana przez nieuczciwych producentów, którzy – naśladując lub podszywając się pod nią – czerpią korzyści z jej renomy, często nie ponosząc za to oszustwo żadnej odpowiedzialności…
Głównymi poszkodowanymi w przypadku imitacji znanych marek są przede wszystkim konsumenci, którzy zostali wprowadzeni w błąd oraz producenci, których okradziono.
Najwięcej fałszowanych towarów i marek można kupić w Internecie.

Dlatego właśnie w ramach programu „Stop Imitacjom”, zachęcającego do sprzedaży produktów oryginalnych i profesjonalnych, stworzyliśmy łatwo rozpoznawalny znak dedykowany przede wszystkim sklepom internetowym.
Jesteśmy przekonani, że dzięki niemu korzyści odniosą zarówno właściciel sklepu jak i konsumenci.

Uczciwość się opłaca!

Weryfikacji firmy chcącej przyłączyć się do Programu „Stop Imitacjom” dokonujemy na podstawie danych, sprawdzając ich autentyczność na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nie sprawdzamy jakości oferowanych do sprzedaży towarów, gdyż jedynym 100% gwarantem oryginalności oferowanych produktów jest właściciel sklepu, witryny, który chce przyłączyć się do Programu „Stop Imitacjom”.

Dnia 31.08.2007r. weszła w życie ustawa Prawo własności przemysłowej Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm. zgodnie z którą, odpowiedzialność karną za handel towarami podrobionymi ponoszą nie tylko osoby, które towary takie wprowadziły do obrotu lub je wyprodukowały, ale także te, które nimi obracają art. 306 – kara grzywny, lub pozbawienie wolności do lat 2, utrata materiałów, narzędzi, środków technicznych służących lub przeznaczonych do popełnienia w/w przestępstwa, nawet gdy nie były własnością sprawcy.

Partnerzy Programu „Stop Imitacjom” przystępując do akcji oświadczają, że oferowane przez nich artykuły są autentyczne i oryginalne, jednocześnie powinni być świadomi odpowiedzialności, wynikającej z w/w Ustawy.

Ze swojej strony gwarantujemy, że firma, uczestnicząca w programie i posiadająca na swojej stronie internetowy Certyfikat, znak graficzny – logo „Stop Imitacjom”, utożsamia się z programem „Stop Imitacjom”, podając do ogólnej wiadomości, że popiera ideę produkcji i dystrybucji tylko oryginalnych produktów.

Właściciel strony „Stop Imitacjom” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za produkowane, promowane, posiadane, sprzedawane itp. produkty, dobra itp. firm będących uczestnikami programu „Stop Imitacjom”.

Przyłączenie się do Programu „Stop Imitacjom” jest całkowicie darmowe, jest działaniem marketingowym, służy wzmocnieniu wizerunku Państwa firmy w oczach konsumentów, zwiększa wiarygodność i wyróżnia spośród konkurencji.

 

Tylko ORYGINAŁ Cię nie rozczaruje
STOP IMITACJOM
Bądź wiarygodny i oryginalny!

Przyłącz się!