ŚWIADECTWO UCZESTNICTWA

Nazwa firmy: DOWOLNA FIRMA Sp. z o.o.
Adres firmy: ul. 3-go Maja 1/1, 00-001 Warszawa
Nazwa sklepu: Super Portal
Adres www: www.superportal.pl
Numer Świadectwa Uczestnictwa: 001/2010
Data uzyskania Świadectwa Uczestnictwa: 01/01/2010
Data wygaśnięcia Świadectwa Uczestnictwa: 01/01/2011

Super Portal jest oficjalnym Partnerem Portalu „Stop Imitacjom”, podając do ogólnej wiadomości, że popiera ideę produkcji i dystrybucji tylko oryginalnych produktów.